Van sloopauto naar innoverende autodemontage

Bij het hedendaagse moderne autodemontagebedrijf heeft elke loopauto een lange weg af te leggen.

Van de ouderwetse autosloperij in een schuur of een loods aan de rand van de stad, naar een ultra moderne demontageinrichting op een industrieterrein. Was die sloperij inefficiënt en milieubelastend, qua bodem- en grondwatervervuiling, ook het oppervlaktewater en de lucht vervuilde door verdamping en vluchtige stoffen. Met de toename van de mobiliteit en het aantal motorvoertuigen groeide de noodzaak om tot regulerend beleid te komen. Van de schuur op vervuild weiland, via de ultramoderne demontageinrichting, naar de fabriek van Auto Recycling Nederland (ARN) in het centraal gelegen Tiel in verband met bereikbaarheid en de logistiek.

VIA MILIEUWETGEVING EN BRANCHEORGANISATIES NAAR 95% RECYCLING

Het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft hierin het voortouw genomen.

Met als gesprekspartners de overheidsdienst, de beroepsgroep en partners Automotive branche.

1 – de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) en

2 – de Stichting Brancheorganisatie auto-, motorfiets-, truck-, en aanverwante voertuigdemontagebedrijven (STIBA), en de noodzakelijke samenwerking tussen alle in de Nederlandse Autobranche werkzame partners:

3 – de Rai voor de automobielfabrikanten en importeurs,

4 – de Bovag namens de garagebedrijven, en

5 – de Focwa voor de autoschadeherstelbedrijven,

heeft na overleg en rijp beraad over werkwijze en mogelijkheden  uiteindelijk geresulteerd in:

6 – de Auto Recycling Nederland (ARN) met als doelstelling 95% recycling in 2015.

DOELSTELLING ARN SLOOPAUTO HAALBAAR DANKZIJ VERWIJDERINGSBIJDRAGE

De ARN heeft als doelstelling om in 2015 de wettelijk gestelde ‘deling’ te halen.

Dat betekent dat 85% als product of materiaal moet worden hergebruikt. Onbruikbaar afval levert door verbranding met energieterugwinning de nodige 10% om de quote van 95% te halen.

In 2013 is de recycle capaciteit van de fabriek gestegen naar 38.000 ton, voldoende capaciteit voor verwerking van het shredderafval dat de Nederlandse sloop & demontagebdrijven leveren. De exploitatie van de ARN-fabriek is financieel mede mogelijk door uw verwijderingsbijdrage als wij uw sloopauto ophalen.

ONTWIKKELING DOOR SCHOLING EN MEERPLOEGENDIENST

Door scholing personeel en meerploegendienst optimaliseert rendement van de ARN fabriek

Inmiddels is de fabriek overgegaan op een tweeploegendienst, wat kostenbesparend werkt, en een hoger rendement levert. Het opstarten van de plant is een tijdrovend en arbeidsintensief proces.

Door intensieve training van personeel en instromende werknemers zal in de toekomst met een drieploegendienst optimalisering van doelstellingen, kwalitatieve recycling van shredded afval tegen aanvaardbare kosten, haalbaar blijken. Productie van ‘crusca’platen is de volgende stap.

Crusca platen zijn ideaal als beschoeing langs waterwegen en vervangen tropisch hardhout.

Mede door het typische Hollandse poldermodel krijgt beleid vorm ten behoeve van het milieu.